Состав команды

Abirov Chingiz

Chingiz

Abirov

Khakim
Akimov

Akhmed

Baratov

Kanat

Batyrkhanov

Zhaksylyk

Bektemisov

Daniyar

Velakhunov

Erlan

Yespenbetov

Rufat

Imnakhunov

Bekzhan

Kogamzhanov

Murat

Kusakayev

Kaysar

Kylyshbekov

Bilal

Makhmutzhanuly

Shukhrat

Musarov

Shukhrat

Musarov

Erlan

Nurimbetov

Darkhan

Nurlanov

Yerik

Nurlanov

Rauan

Nurlanov

Maksat

Orymbekov

Kuanysh

Ospan

Khamit

Sembayev

Olzhas

Serikbol

Alisher

Khairov